Sygehusdansk
for sundhedspersonale

Dansk som andetsprog

Forlaget Sygehusdansk ApS udgiver undervisningsmaterialer i dansk som andetsprog til udenlandske læger, sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter i det danske sundhedsvæsen.

Om bøgerne

Det kan være en stor sproglig udfordring  for udlændinge at begå sig i det danske sundhedsvæsen. Vores bøger har til hensigt at hjælpe med at opnå god og sikker kommunikation med patienter og kolleger.

Alle bøger og de tilhørende lydfiler gør det muligt at træne både fagspecifikt ordforråd inden for de medicinske fagområder, en bedre udtale og hvordan man taler med patienter og borgere.
Bøgerne giver en bred vifte af eksempler på god kommunikation i konkrete situationer, fx når man hjælper patienterne i bad, giver dem medicin eller forklarer dem om et bestemt behandlingsforløb.

Bøgerne tager udgangspunkt i de situationer, man som sundhedspersonale møder i sin dagligdag og vi har tilstræbt at holde eksempler og dialoger så tæt op ad virkeligheden som muligt og gjort dem umiddelbart anvendelige.